steampunkMrPotatoHead.jpg

I knew this was going to happen?

Steampunk Mr. Potato Head