bandana_back_shirt_1

bandana_back_shirt_2

Emma of A Beautiful Mess combines a classic bandana with a shirt in need of repairs in this delightful DIY Bandana Back Shirt tutorial.

[via Wattlebird]